Романтична почивкаРомантична почивка
Forgot password?

Резерват Ропотамо

Резерват „Ропотамо“ съчетава няколко разнообразни биотопа като скалисти брегове, лонгозни гори, блатото „Аркутино“, пясъчни дюни и плажна ивица, широколистни гори, Змийският остров и забележителни скални образувания.
Територията на резервата се обитава от редки животински видове като от около 260 вида птици, 8 са глобално застрашени, а 70 са включени в Червената книга на България. Единствено тук можете да срещнете черховратата стрелушка и полубеловратата мухоловка, а по пясъчните дюни и сухите скалисти места ще видите много интересни влечуги. Резерватът се обитава още и от 21 вида бозайници: лопатар, сърни, благороден елен, дива свиня, муфлони, лисици,видри, чакали и прилипи.
Една от основните туристически забележителности в резервата е лиманът на река Ропотамо. Реката е спокойна и дълбока, гъсти лонгозни гори са покрили бреговете, между дърветата растат голям брой лиани, а в по-плитките участъци се срещат водни лилии и блатна тръстика.От особено значение за района е и находището на медицинското растение- морски пелин.
За да видите красотата на резервата в целия му блясък, се предлагат и разходки с моторна лодка.


Места за настаняване в близост до резерват Ропотамо